Morana Lakotić

Morana Lakotić, voditeljica dječje skupine „Srčeka“, rođena je u Osijeku, a trenutno studira glazbenu pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Pohađala je Glazbenu školu Franje Kuhača i pjevala u dječjem zboru „Zumbići“, a potom i u djevojačkom zboru „Brevis“. Folklorom se počela baviti još u srednjoj školi, a članicom FA „Zagreb-Markovac“ postaje dolaskom u Zagreb na Akademiju. 2017. godine položila je seminar folklornog pjevanja kod Bojana Pogrmilovića, 2017./2018. seminar dječjeg folklora kod Gorana Kneževića, a također je odslušala alpsku zonu u sklopu Zimske škole folklora. Jedna je od najistaknutijih solistica FA „Zagreb-Markovac“ u posljednjih nekoliko godina.