Repertoar

SVI SVATOVI BILI GOLUBOVI, svadbeni običaj Baranje
Koreografija: Andrija Ivančan, prof.
Glazbena obrada: Marijan Makar

STAŽNJEVAČKI GOSTI– svadbeni običaj sela Stažnjevec, Hrvatsko zagorje
Koreografija: Andrija Ivančan, prof.
Glazbena obrada: Siniša Leopold

RENDAJTE SE MILO LANE MOJE– pjesme i plesovi Kalinovca (Podravina)
Koreografija: Andrija Ivančan, prof.
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

SUBOTIČKE RAZGLEDNICE– pjesme i plesovi Hrvata Bunjevaca
Koreografija: Andrija Ivančan, prof.
Glazbena obrada: Marijan Makar

LIPA MOJA LEDINO ZELENA– pjesme i plesovi iz Donjeg Jelenja
Koreografija: Andrija Ivančan, prof.
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

VRAŽJA NEVOLJA– pjesme i plesovi Gradečkog Pavlovca
Koreografija: Andrija Ivančan, prof.
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

DOBRO LJETO BOG VAM DAJ– pjesme i plesovi Draganića
Koreografija: Andrija Ivančan, prof.
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

SIMO HOTE MLADENCI– svadbeni običaj Turopolja
Koreografija: Andrija Ivančan, prof.
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

PLESOVI STAROG TROGIRA
Koreografija: Branko Šegović
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

STARI SPLITSKI PLESOVI
Koreografija: Branko Šegović
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

OD POKLADA DO ŽETVE
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

POSAVČICA
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

MEĐIMURSKA PISANA NEDELJA
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: Božo Potočnik

IDEJU SVATI
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: Marijan Makar

OJ BANIJO, POLJA ZELENOGA
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: Marijan Makar

ZAGORSKI DRMEŠARI, pjesme i plesovi Hrvatskog zagorja
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: Marijan Makar

OPA JIPI JURANE NA TE NOGE TANANE
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

OD LUNA DO PAGA
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

BALUN I SEDAM PAŠI
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

LIPA MARE VINAC PLELA
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: dr. Ivan Ivančan

ŽENSKO KOLO IZ RAŽANCA
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: dr. Ivan Ivančan

SMOTRA U ŠIROKAMA, pjesme i plesovi Primoštena i okolice
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: dr. Ivan Ivančan

SA ŠIBENSKIH OTOKA
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: dr. Ivan Ivančan

NA BANIJI BUBANJ BIJE, pjesme i plesovi Banije
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: dr. Ivan Ivančan, Marijan Makar

PODRAVSKI SVATI
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: Marijan Makar

NA HATI, pjesme i plesovi Gradišćanskih Hrvata
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: Siniša Leopold

KAKVA JE TO SVETLOST
Koreografija: dr. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

OKO ŠKRINJE NEVJESTINE
Koreografija i glazba: dr.sc. Ivan Ivančan

ŽNJAČKE IZ DESINCA
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Zdenko Bešker

BARANJSKE BUŠE
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Zoran Jakunić, Mirjana Crnko

SLAVONIJOM SVE DO RAVNA SRIJEMA
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Zoran Jakunić, Mirjana Crnko

MRAMOR MOSTE NE LULAJ SE
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Zoran Jakunić, Mirjana Crnko

KRENI KOLO, pjesme i plesovi Posavine
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Zoran Jakunić, Mirjana Crnko

AJ NE VOLI ME DIKO MATI TVOJA
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Zoran Jakunić, Mirjana Crnko

HAJD U KOLO MLADE SNAŠE, pjesme i plesovi Podravine
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Zoran Jakunić, Mirjana Crnko

ZIŠEL NAM JE BLEDI MJESEC, pjesme i plesovi Sesvetskog Prigorja
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Zoran Jakunić, Mirjana Crnko

CVATI RUŽO KAD SI PROPUPALA, šetana kola i bećarci Posavine, Banije i Moslavine
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Zoran Jakunić, Mirjana Crnko

SAVIO SE RUŽMARIN ZELENI, POSAVINA OKO SRCA MENI, šetana kola Sunje, Posavskih Brega i Banije
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Zoran Jakunić, Mirjana Crnko

IZAJDI SUNAJCE, plesovi otoka Murtera, Hvara i Korčule
Koreografija: Vadla Ervina, Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Zoran Jakunić, Mirjana Crnko

ŽARKO NAM JE URANILO SUNCE
Koreografija: Gordana Potočnik
Glazbena obrada: Katica Rizvić, Zlatko Potočnik

SUNAŠCE SE NAPOL DANA VIJA
Koreografija: Gordana Potočnik
Glazbena obrada: Zlatko Potočnik

DJEVOJČICA SMILJE BRALA
Koreografija: Gordana Potočnik
Glazbena obrada: Zlatko Potočnik

BUNJEVAČKI PLESOVI
Koreografija: Gordana Potočnik
Glazbena obrada: Zlatko Potočnik

TRI MEĐIMURSKE PJESME
Koreografija: Ivan Ivančan ml., Jasenka Blažon- Ivančan
Glazbena obrada: Zoran Gojmerac

BUNJEVAČKI PLESOVI
Koreografija: Ivan Ivančan ml.
Glazbena obrada:

KAD ZAPIVAM OVAKO MALENA, pjesme i plesovi Posedarja
Koreografija: Jelka Krčelić
Glazbena obrada: Mirjana Crnko

ZAPOVED POD LIPOM, pjesme i plesovi okolice Čazme
Koreografija: Josip Forjan, Melita Forjan
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

EVO KUĆE EVO I AVLIJE, pjesme i plesovi Bosanske Posavine
Koreografija: Miroslav Šilić
Glazbena obrada: Marijan Makar

GOSPE RAMSKA MOLIT ĆU SE TEBI, DA ME DRAGI PRIVARIO NEBI, pjesme i plesovi Gornje i Donje Rame
Koreografija: Miroslav Šilić
Glazbena obrada: Dunja Rihtman Šotrić, Mirjana Crnko, Zoran Jakunić

OJ TI KUME DIKO NAŠA, pjesme i plesovi Lašvanske doline
Koreografija: Miroslav Šilić
Glazbena obrada: Mirjana Crnko, Zoran Jakunić

KAD ZAPIVAM NIZ KUPREŠKU STRANU, narodni plesovi i pjesme Kupreške visoravni
Koreografija: Miroslav Šilić
Glazbena obrada: Mirjana Crnko, Zoran Jakunić

HOMO U BALO, dubrovačka poskočica Linđo
Koreografija: Mojimir Golemac
Glazbena obrada: Mojimir Goelmac

PRIGORSKI PLESOVI
Koreografija: Zvonimir Ljevaković
Glazbena obrada: Zvonimir Ljevaković

JELICA VEZUJE
Koreografija: Zorica Popović, Gordana Potočnik
Glazbena obrada: Zlatko Potočnik

LINĐO, hercegovačka poskočica
Koreografija: Vladimir Kuraja
Glazbena obrada: Zoran Jakunić, Mirjana Crnko

OJ KORANO, pjesme i plesovi Karlovačkog Pukuplja (Turanj)
Koreografija: Vladimir Kuraja
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

DVORU MILI KRAJ ZELENA BORA, pjesme i plesovi Jezera, otok Murter
Koreografija: Hrvoje Vlašec
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

ŠOKADIJO LIPA I BOGATA
Koreografija: Tomislav Mataić
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

KOPRIVA JE MALENA, pjesme i plesovi Turopolja
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Zoran Jakunić

ŠETALA SE FAJNA MARA, pjesme i plesovi Međimurja
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Zoran Jakunić
OJ SAVICE, Puska, Sunja i okolica
za scenu prilagodili: Mirjana Crnko, Zoran Jakunić, Gordan Vrankovečki

DIKO MOJA POLAG SRCA MOGA, pjesme i plesovi Posavine
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada :Zoran Jakunić, Mirjana Crnko

BABA KULIN VARI, dječje igre s pjevanjem iz Dalmacije
Koreografija :Mara Modrić
Glazbena obrada : Mara Modrić, Entoni Sošić

U IVANA ZELENA LIVADA, dječje igre s pjevanjem i plesovi iz Slavonije
Za scenu priredila Mara Modrić

VRTI KOLO, pjesme i plesovi Korduna
Koreografija: Gordan Vrankovečki
Glazbena obrada: Mirjana Crnko, Zoran Jakunić

SVIRAJ SVIRČE DRMEŠA, NEĆEŠ SVIRAT BADAVA, pjesme i plesovi južne Moslavine
Koreografija: Andrija Ivančan
Glazbena obrada: Zoran jakunić